Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

Kje nas čakajo pasti v postopkih graditve stavb zaradi območij stvarnih služnosti in stavbnih pravic ter gradbene parcele

mag. Marijana Vugrin, univ.dipl.inž.geod; prof. dr. Renato Vrenčur


Območja stvarne služnosti in stavbne pravice kot predmeti vpisa v kataster nepremičnin – mag. Marijana Vugrin

  • Način vpisa območja služnosti in stavbne pravice v kataster nepremični?
  • Kdaj je določanje območja služnosti in stavbne pravice »obvezno« in kdaj priporočljivo?
  • Kaj lahko nadomesti parcelacijo – omejitve spreminjanja mej?

Problematika evidentiranja območij stvarnih služnosti, stavbnih pravic in gradbenih parcel – prof. dr. Renato Vrenčur

  • Vpliva evidentiranega območja pravice na odločanje in izvrševanje vpisov v zemljiški knjigi.
  • Sistemska razlaga nekaterih pravil ZKN o evidentiranju območja pravic v katastru nepremičnin.
  • Prenos stvarne služnosti in stavbne pravice pri parcelaciji (vpliv evidentiranega območja na izvajanje poočitev v zemljiški knjigi).
  • Sistemska razlaga pravil ZUreP-3 o pravnem prometu z gradbeno parcelo stavbe.

Cena: 104€

Za ogled predavanja boste prejeli 3 kreditne točke (3 KT)

Videogalerija

Prijava

Za ogled videoposnetkov morate biti prijavljeni.

Nazaj