Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

Predstavitev noveliranega priročnika Priročnik za projektiranje polnilnih postaj za električna vozila

mag. Andrej Zorec, univ.dipl.inž.el; Sašo Škorjanc, univ.dipl.inž.el; Gregor Kušar, univ.dipl.kem.


S tehnološkim razvojem, predvsem z večjo zmogljivostjo baterij, postajajo električni avtomobili sprejemljivi za širšo uporabo. Posledično se seveda porajajo potrebe po zgraditvi ustrezne napajalne infrastrukture, od distribucijskega omrežja do postavitve napajalnih postaj. Preskromno omrežje polnilnih postaj in zasedenost že zgrajenih danes pomenita oviro pri hitrejšem prehodu na električno mobilnost.

Električna mobilnost se v svetu, EU in Sloveniji izjemno hitro razvija, čemur sledijo novi ali dopolnjeni zakoni in standardi. Zaradi navedenega in zaradi nove zakonodaje ter novih tehničnih rešitev je nastala potreba po ponovni novelaciji priročnika iz leta 2020, ki je objavljen v začetku tega leta.

Namen predstavitve noveliranega priročnika je, da se na enem mestu zberejo zahteve za projektiranje, obratovanje in delovanje PEV, ki so sicer razpršene v različnih predpisih, tehničnih smernicah in standardih s področja elektrotehnike, energetike, gradbeništva in požarne varnosti. Osnova za izdajo tega priročnika je bil dokument Pregled napajalnih sistemov za polnilne postaje električnih avtomobilov, ki ga je IZS izdal decembra 2020.

Udeleženci se bodo seznanili tudi s požarno varnostjo elektro polnilnih postaj in hranilnikov električne energije v električnih vozilih, s  priključevanjem PEV na elektroenergetsko omrežje, z vlogami in ključnimi karakteristikami nadzorne platforme za upravljanje elektro polnilnih postaj ter spoznali različne nivoje in ključne zahteve za informacijsko varnost v električni mobilnosti.

Glede na podano vsebino upamo, da boste projektanti, izvajalci, vzdrževalci in ostali zainteresirani z veseljem uporabljali Priročnik za projektiranje polnilnih postaj za električna vozila.

Cena: 156€

Za ogled predavanja boste prejeli 3 kreditne točke (3 KT)

Videogalerija

Prijava

Za ogled videoposnetkov morate biti prijavljeni.

Nazaj