Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

SLOVENSKI INŽENIRSKI DAN 2022 - Matična sekcija geodetov (MSGeo)

mag. Ema Pogorelčnik, univ.dipl.inž.geod. / mag. Borut Pegan Žvokelj / Darja Tibaut / Rok Cedilnik / Miha Muck Igea / Niko Čižek
SLOVENSKI INŽENIRSKI DAN 2022

Strokovna konferenca

PRENOVA STAVB IN INFRASTRUKTURE


Matična sekcija geodetov (MSGeo)


Vsebina

Ema Pogorelčnik, GURS

Informacijska in zakonodajna prenova nepremičninskih evidenc


mag. Borut Pegan Žvokelj, Inštitut Proin d.o.o.

Implementacija novih informacijskih rešitev


Darja Tibaut, GURS, Rok Cedilnik, Igea d.o.o.

Informacijska prenova zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture


Miha Muck Igea d.o.o., Niko Čižek, Gedetska družba d.o.o.

Informacijsko podprti procesi pri izdelavi elaboratov katastra nepremičnin (IS Kataster, Geopro X)

Cena: 94€

Za ogled predavanja boste prejeli 2 kreditni točki (2 KT)

Videogalerija

Prijava

Za ogled videoposnetkov morate biti prijavljeni.

Nazaj