Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

SLOVENSKI INŽENIRSKI DAN 2022 - PLENARNI DEL

Paolo Negro / Marta Skubic / Maja Čadež / prof. Rafael Mihalič / mag. Ulrich Zorin, univ.dipl.inž.prom. / Iztok Turk / prof. dr. Mihael Brenčič, univ.dipl.inž.geol. / Matjaž Grilc, univ.dipl.inž.geod.

Obnova stavb in infrastrukture na trajnostni način je z vidika varovanja okolja in zmanjševanja ogljičnega odtisa ključnega pomena, a le, če je narejena premišljeno in varno. V plenarnem delu vam predstavljamo različne inovativne rešitve na področju prenove.

Mednarodni predstavnik plenarnega dela dogodka bo dr. Paolo Negro iz Skupnega raziskovalnega središča Evropske komisije. Predstavil bo pobudo Novi evropski Bauhaus, ki naj bi omogočila uresničevanje zelenega dogovora v našem življenjskem okolju. Predstavlja poziv k zasnovi in oblikovanju trajnostnega in vključujočega okolja, ki ga bomo zgradili z združenimi močmi ob vključevanju širokega spektra strokovnjakov. Dr. Negro bo nadalje predstavil tudi aktivnosti Skupnega raziskovalnega središča v zvezi s proučevanjem možnosti integracije potresnih utrditev in energetskih sanacij, ki se jih bodo v nadaljevanju dotaknili tudi drugi govorci.

Marta Skubic iz Ministrstva za okolje in prostor bo predstavila težko pričakovano Resolucijo o potresni odpornosti objektov, ki jo pripravlja ministrstvo, s katero bo Slovenija končno dobila osnovo za začetek sistemske potresne ojačitve potresno ogroženih objektov. Sledilo bo predavanje predstavnice EKO Sklada, Maje Čadež, o skladovih spodbudah k celovitim prenovam stavb.

Svoje razmišljanje o daljšem razpadu elektroenergetskih sistemov kot receptu za hiter zaton obstoječe civilizacije bo z nami delil prof. Rafael Mihalič iz Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

Projektant Iztok Turk bo predstavil dobro prakso rekonstrukcije viadukta Ravbarkomanda, predstavnik DARS Ulrich Zorin pa obnovo tunela Golovec v Ljubljani.

O rabi in zaščiti podzemne vode kot izzivu za trajnostni razvoj urbanega okolja bo razmišljal prof. dr. Mihael Brenčič iz Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

Matjaž Grilc iz Digidata pa nas bo podučil o digitalni preobrazbi graditve in prostora, ki so jo prinesli najnovejši zakoni.

Cena: 94€

Za ogled predavanja boste prejeli 2 kreditni točki (2 KT)

Videogalerija

Prijava

Za ogled videoposnetkov morate biti prijavljeni.

Nazaj