Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

SLOVENSKI INŽENIRSKI DAN 2023 - Matična sekcija inženirjev tehnologov, požarne varnosti, prometnega inženirstva in drugih inženirjev (MST)

IZS


V sekcijskem delu MST bo doc. dr. Blaž Luin predaval o osnovnih principih prezračevanja predorov za vzdolžno, pol-prečno in prečno prezračevanje. Mag. Zvonko Zavasnik bo v svojem prispevku predstavil celotni proces požarne varnosti v avtocestnih predorih v Sloveniji, o požarni varnosti na železniški infrastrukturi in v železniški prometu pa bo predaval g. Franc Zemljič. O smernicah in ukrepih za zajem požarne vode, bo predaval g. Gregor Kušar, o novelaciji pravilnika o gozdnih prometnicah, v kateri bodo prvič opredeljeni tako tehnični elementi proti požarnih prometnic, kot tudi postopki za njihovo gradnjo in financiranje, pa bo spregovoril dr. Robert Robek.

Cena: 125€

Za ogled predavanja boste prejeli 3 kreditne točke (3 KT)

Videogalerija

Prijava

Za ogled videoposnetkov morate biti prijavljeni.

Nazaj