Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

TSPI za prometne študije pri izdelavi projektov

mag. Franc Šoba, univ.dipl.inž.prom.


Na izobraževanju bodo predstavljene naslednje vsebine iz TSPI (tehnične specifikacije za prometno infrastrukturo – prometne študije – v pripravi):- vrste in pomen prometnih podatkov in prometnih študij pri načrtovanju in projektiranju cestne in železniške infrastrukture,- pridobivanje in uporaba prometnih podatkov pri načrtovanju projektov cestne in železniške infrastrukture,- vrste in pomen izdelave prometnih študij in elaboratov tehnologije železniškega prometa, - vsebina prometnih študij glede na vrsto ukrepov in namen, - vrste napovedi prometa in prometnih modelov glede na vrsto ukrepa na prometni infrastrukturi.

Cena: 94€

Za ogled predavanja boste prejeli 2 kreditni točki (2 KT)

Videogalerija

Prijava

Za ogled videoposnetkov morate biti prijavljeni.

Nazaj