Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

Za IZVAJALCE: Naloge in obveznosti izvajalca po GZ-1, Uredbi o razvrščanju objektov in Pravilniku o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov

Aleksandra Velkovrh, univ.dipl.inž.grad.


V predavanju bodo predstavljene obveznosti, vsebina in obrazci za izvajalce, vezano na:

 • GZ-1,
 • Uredbo o razvrščanju objektov in
 • Obrazce po Pravilniku o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov
 1. Pogoji za izvajalce, pooblaščene inženirje, vodje del, vodje gradnje, podizvajalci, prehodna obdobja za vodje, vodenje celotne gradnje
 2. Izključevanja v poslovni in lastniški povezavi
 3. Prevzem posla, določitev obsega storitve gradnje
  1. Obveznosti po zakonu
  2. Pogodbene obveznosti
 4. Gradbena pogodba ali podjemna pogodba
  1. podizvajalci ali
  2. sodelovanje več izvajalcev, vodilni izvajalec
 5. Obveznost pred začetkom gradnje
  1. pregled projektne dokumentacije
  2. pregled gradbenega dovoljenja
  3. pregled prijave začetka gradnje
  4. urejenost gradbišča
 6. Projektna dokumentacija za;
  1. gradnjo z gradbenim dovoljenjem ali
  2. brez gradbenega dovoljenja (vzdrževanje, VDJK, manjše rekonstrukcija, za PI-G)
  3. obrazci iz pravilnika
 7. Popisi del
 8. Prevzem zakoličbe
 9. Gradnja
  1. Pogodbeni obseg del
  2. Gradbeni dnevnik
  3. Zagotavljanje kontrole materialov in gradnje
  4. Varnost in zdravje pri delu
  5. Obveznosti glede izvajanja del
  6. Obveznosti glede gradbišča
 10. Sodelovanje s projektantom in investitorjem pri gradnji
 11. Dopustna odstopanja od gradbenega dovoljena
 12. Sprememba gradbenega dovoljenja
 13. Odgovornosti pri dokazilu o zanesljivosti, obrazci, način izdelave
 14. Sodelovanje pri tehničnem pregledu, sodelovanje po tehničnem pregledu
 15. Uporabna dovoljenja
 16. Posebnosti pri gradnji enostanovanjskih stavb ali stavb, ki jih investitor delno gradi v lastni režiji
 17. Uporabna dovoljenja za obstoječe objekte, obrazci
 18. Prekrški, 60.000 EUR, maksimalni 180.000 EUR

Cena: 156€

Za ogled predavanja boste prejeli 3 kreditne točke (3 KT)

Videogalerija

Prijava

Za ogled videoposnetkov morate biti prijavljeni.

Nazaj