Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

Za NADZORNIKE: Naloge in obveznosti nadzornika po GZ-1, Uredbi o razvrščanju objektov in Pravilniku o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov

Aleksandra Velkovrh, univ.dipl.inž.grad.


V predavanju bodo predstavljene obveznosti, vsebina in obrazci za nadzornike, vezano na:

 • GZ-1,
 • Uredbo o razvrščanju objektov in
 • Obrazce po Pravilniku o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov
 1. Pogoji za nadzornika, vodja nadzora, pooblaščeni strokovnjaki, ki opravljajo nadzor
 2. Izključevanja v poslovni in lastniški povezavi
 3. Prevzem posla, določitev obsega storitve nadzora
  1. Nadzor po zakonu
  2. Razširjen nadzor
  3. Vodenje investicije
  4. preveritev obstoječega objekta, dovoljenja, legalnost
 4. Pogodba o nadzoru – mandatna pogodba
  1. podizvajalci ali
  2. sodelovanje več nadzornikov, vodilni nadzornik
 5. Obveznost pred začetkom gradnje
  1. pregled projektne dokumentacije
  2. pregled gradbenega dovoljenja
  3. pregled prijave začetka gradnje
  4. pregled pogojev za izvajalce, ki vplivajo na bistvene zahteve – kateri izvajalci so to, vodja del, vodja gradnje, podizvajalci
 6. Projektna dokumentacija za;
  1. gradnjo z gradbenim dovoljenjem ali
  2. brez gradbenega dovoljenja (vzdrževanje, VDJK, manjše rekonstrukcija, za PI-G)
  3. obrazci iz pravilnika
 7. Popisi del
 8. Sodelovanje pri zakoličenju
 9. Gradnja
  1. Obseg nadzora
  2. Gradbeni dnevnik
  3. Preverja kontrolo na gradbišču
  4. Preverja gradbene in druge proizvode
  5. Ustno in pisno opozarjanje udeležencev, tudi investitorja
 10. Sodelovanje s projektantom in investitorjem pri gradnji
 11. Uporaba vseh obrazcev
 12. Dopustna odstopanja od gradbenega dovoljena
 13. Sprememba gradbenega dovoljenja
 14. Odgovornosti pri dokazilu o zanesljivosti, obrazci, način izdelave
 15. Odgovornost pri PID
 16. Sodelovanje pri tehničnem pregledu, sodelovanje po tehničnem pregledu
 17. Uporabna dovoljenja
 18. Uporabno dovoljenje za enostanovanjske stavbe – obligacija uspeha
 19. Uporabna dovoljenja za obstoječe objekte, obrazci
 20. Prekrški, maksimalni 60.000 EUR

Cena: 156€

Za ogled predavanja boste prejeli 3 kreditne točke (3 KT)

Videogalerija

Prijava

Za ogled videoposnetkov morate biti prijavljeni.

Nazaj