Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

Ali nelegalne in neskladne gradnje vpisujemo v katastre in na kaj vse vpliva na vpis stavbe in njenih delov v kataster stavb?

mag. Marijana Vugrin, univ.dipl.inž.geod.

Zemljiški kataster in kataster stavb sta temeljni nepremičninski evidenci. Vsebino evidenc in podatke v njih definira Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN), podrobneje pa podzakonski akti tega zakona.

Cena: 94€

Za ogled predavanja boste prejeli 2 kreditni točki (2 KT)

Videogalerija

Prijava

Za ogled videoposnetkov morate biti prijavljeni.

Nazaj