Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

Ali nelegalne in neskladne gradnje vpisujemo v katastre in na kaj vse vpliva na vpis stavbe in njenih delov v kataster stavb? Drugič

mag. Marijana Vugrin, univ.dipl.inž.geod.

Zemljiški kataster in kataster stavb sta temeljni nepremičninski evidenci. Vsebino evidenc in podatke v njih definira Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN), podrobneje pa podzakonski akti tega zakona.

Zemljiški kataster in kataster stavb naj bi izkazovala dejansko stanje nepremičnin v povezavi z lastniškim stanjem le -teh. ZEN sicer v svojih določilih eksplicitno ne podaja, da se v zemljiškem katastru prikazuje dejansko stanje nepremičnin, vendar je to dejstvo razvidno iz določil, ki se nanašajo na lastnosti nepremičnin in obveznost evidentiranja. V povezavi z zemljiškim katastrom in katastrom stavb velikokrat naletimo tudi na termin »večnamenski kataster« in s tem na neposredni ali posredni vpliv drugih uporabnikov na evidentiranje in interpretiranje podatkov o nepremičninah.

Nova zakonodaja s področja graditve, spremebe, ki jih napoveduje predlog novele stvarnopravnega zakonika in ne nazadnje tudi »novo vrednotenje« nepremičnin, s svojimi določili posegajo na področje evidentiranja. Velikokrat se tako geodeti znajdemo pred vprašanjem, kako pravilno evidentirati stavbo in njene dele, da zadostimo pravilom, ki jih postavlja ZEN in obenem ne pridemo v nasprotje z določili drugih zakonov. Ali se moramo ali se ne smemo »ozirati« čez plot? In prav ta dilema je rdeča nit tega predavanja.

Za ogled predavanja boste prejeli 2 kreditni točki (2 KT)

Videogalerija

Prijava

Za ogled videoposnetkov morate biti prijavljeni.

Nazaj