Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

Armirano betonske konstrukcije in vpliv lastnosti betona

mag. Franci Kavčič, univ.dipl.inž.grad.


Armirano betonske konstrukcije združujejo dva materiala, ki vsak s svojimi lastnostmi pripomoreta k prevzemu zunanjih vpliv na konstrukcije, kot so potres, veter, vibracije ipd.

V grobem armiran beton združuje natezno trdnost jekla in tlačno trdnost betona, kar omogoča konstrukciji prenašanje notranjih napetosti preko različnih razponov. Tovrsten material se tako uporablja tako na področju oblikovanja, arhitekture in gradbenega inženirstva za dosego visokih mehanskih lastnosti, požarne varnosti, trajnosti, oblikovne prilagodljivosti in zahtev po nizki ceni. To tudi razloži zakaj je portland cement konstrukcijski material »par excellence« (v pravem pomenu besede) že desetletja.

 Lastnosti betona so pomembne tako v svežem kot v strjenem stanju, skupno pa jim je reološko obnašanje materiala.

 Beseda reologija izhaja iz grščine in pomeni študijo tečenja. To je znanstvena veda, ki se ukvarja s študijo tečenja snovi, predvsem v tekočem stanju, prav tako pa tudi kot »mehke trde snovi« ali trdne snovi v pogojih, v katerih se odzivajo s plastičnim tečenjem, namesto da se elastično deformirajo kot odziv na uporabljeno silo.

V predavanju bomo tako pokazali tehnološke zahteve za armirani beton v pogledu reoloških lastnosti, ki pomembno vplivajo na obnašanje AB elementov v vseh fazah življenjske dobe. Življenjsko dobo ločimo na tri glavna obdobja oziroma faze, in sicer fazo načrtovanja oziroma projektiranja, fazo gradnje in fazo uporabe.

Reološke lastnosti v tekočem stanju predstavlja sveži beton, ki mora v fazi vgrajevanja biti sposoben prehajati vse ovire in čim bolje zapolniti vse praznine znotraj konstrukcijskega elementa. Na to vplivajo različni osnovni materiali s svojimi lastnostmi, zato je pomembno poznati nekaj osnov s tega področja.

Reološke lastnosti v času strjevanja betona pomembno vplivajo na kasnejše obnašanje konstrukcijskih elementov v smislu mehanske odpornosti in stabilnosti, s poudarkom na trajnosti, ki pomembno vplivata na življenjski ciklus zgrajenega objekta. V ta sklop reoloških lastnosti med drugim štejemo elastični modul, krčenje in lezenje betona.

Za ogled predavanja boste prejeli 2 kreditni točki (2 KT)

Videogalerija

Prijava

Za ogled videoposnetkov morate biti prijavljeni.

Nazaj