Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

Bližje slikovna fotogrametrija z brezpilotnimi plovili

Marko Mesarič, univ.dipl.inž.geod. / Vid Peterman, univ.dipl.inž.geod.

Uporaba brezpilotnih plovil ali “dronov” v geodeziji postaja vse bolj razširjena praksa, saj omogočajo da v nekaj urah posnamemo območja velikosti do več 10 hektarjev. Na trgu je na voljo mnogo različnih tipov brezpilotnih plovil, od multikopterjev, letečih kril do hibridov, ki pa niso vsi enako primerni za uporabo v geodetske namene.

V prvem delu predavanja bomo predstavili katere tehnične specifikacije brezpilotnih plovil so bistvene za geodetsko uporabo in predstavili  upravljanje brezpilotnih plovil ter postopke planiranja leta. Dotaknili se bomo najboljših praks za zajem podatkov, postavitve oslonilnih točk in predstavili optimalne parametre leta.

V drugem bomo predstavili teoretične osnove bližnje slikovne fotogrametrije. Predstavili bomo glavne faze obdelave fotografij (izravnava slikovnih snopov, georeferenciranje, izračun oblaka točk, izračun modela terena, izračun ortofoto), in postopke, ki tečejo v ozadju.

V tretjem delu predavanja bomo izvedli praktično demonstracijo preračuna fotogrametričnih podatkov.

V zaključnem delu pa bomo predstavili primere projektov izvedenih s tehnologijo brezpilotne fotogrametrije. Predstavili možnosti izvoza podatkov v tretje CAD programe in predstavili analizo stroškovne učinkovitosti.

Za ogled predavanja boste prejeli 2 kreditni točki (2 KT)

Videogalerija

Prijava

Za ogled videoposnetkov morate biti prijavljeni.

Nazaj