Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

Celostno prometno načrtovanje, trajnostni projekti, vrednotenje projektov, doseganje okoljskih ciljev

mag. Tomaž Košič, univ.dipl.inž.grad. / mag. Gregor Pretnar, univ.dipl.inž.grad.

Vsebina predavanja:

 • sklop Celostno prometno načrtovanje (45 minut)
  • koncept celostnega prometnega načrtovanja
  • izdelava celostnih prometnih strategij
  • razogličenje prometa (zmanjšanje motoriziranega prometa, sprememba prometnega sredstva, alternativna goriva)

 

 • sklop Ukrepi trajnostne mobilnosti (primeri) (45 minut)
  • kolesarska infrastruktura
  • parkirišča P+R
  • avtobusni javni promet

 

 • sklop Vrednotenje projektov s poudarkom na doseganju okolijskih ciljev (45 minut)
  • osnovne zakonitosti vrednotenja, diferenčna metoda, izračunavanje pričakovanih učinkov oz. koristi projektov
  • doseganje okolijskih ciljev:
   • Načelo DNSH, »ne škoduje« in
   • klimatska ustreznost »climate proffing«

Za ogled predavanja boste prejeli 2 kreditni točki (2 KT)

Videogalerija

Prijava

Za ogled videoposnetkov morate biti prijavljeni.

Nazaj