Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

Dimenzioniranje opornih konstrukcij na potresno obtežbo

Boštjan Pulko


V predavanju bodo predstavljeni osnovni principi dimenzioniranja opornih konstrukcij na potresno obtežbo v skladu z zahtevami Evrokod standardov EN 1997-1 Geotehnično projektiranje in EN 1998 1998-5:2004 Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij 5. Del: Temelji, oporne konstrukcije in geotehnični vidiki. Predstavljene bodo osnovne zahteve, način določitve obtežb in analitične (metoda Mononobe-Okabe) in numerične metode za analizo opornih konstrukcij ob upoštevanju potresne obtežbe in zahteve ter metode  zagotavljanja globalne stabilnosti opornih konstrukcij v seizmičnih pogojih. Predstavljene bodo tudi nekatere posebnosti, ki jih na predmetnem področju prinašajo novi Evrokod predstandardi.

Cena: 104€

Za ogled predavanja boste prejeli 2 kreditni točki (2 KT)

Videogalerija

Prijava

Za ogled videoposnetkov morate biti prijavljeni.

Nazaj