Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

Elaborati katastrskih postopkov (dileme pri izdelavi elaboratov in vzroki za najpogostejša neskladja pri vlaganju elaboratov v IS Kataster)

Tilen Urbančič / Tomaž Petek / Marijana Vugrin / Saša Kramer / Matej Kovačič / Miha Muck / Janez Dular / Ema Pogorelčnik / Franc Ravnihar

Vsebina izobraževanja je oblikovana glede na najpogosteje zastavljena vprašanja Službi za pomoč GURS in na GEOblogu.
V okviru predavanja bo izvajanje katastrskih postopkov prikazano glede na vsebino, torej glede na določila zakonodaje in dokumentov, ki jih je izdala Geodetska uprava in obenem bodo razjasnjene tudi težave, ki jih najpogosteje srečujemo pri vložitvi elaboratov. S pregledom vzorčnih elaboratov pa bodo razjasnjene posamezne dileme pri »polnjenju« obrazcev elaborata z ustreznimi podatki.
 
Program:
1.            Izdelava elaboratov posameznih katastrskih postopkov glede na določila Pravilnika o vodenju podatkov katastra nepremičnin
2.            Vzorčni elaborati in priporočila
3.            Vlaganje elaboratov v IS kataster – vzroki najpogostejših neskladij

Cena: 94€

Za ogled predavanja boste prejeli 2 kreditni točki (2 KT)

Videogalerija

Prijava

Za ogled videoposnetkov morate biti prijavljeni.

Nazaj