Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

Evidentiranje služnosti in stavbne pravice v kataster nepremičnin

mag. Marijana Vugrin, univ.dipl.inž.geod.

Zakon o katastru nepremičnin določa, da so predmet vpisa v kataster nepremičnin tudi območja stavbnih pravic in območja služnosti.

Povod za vodenje območja stavbnih pravic in območja stvarnih služnosti v katastru nepremičnin so določila 182. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št.61/17).

V okviru predavanja bo predstavljeno, kako so stavbne pravice in služnosti povezane v katastru danes in podrobneje bo razloženo, kaj evidentiranje teh območji v kataster nepremičnin pomeni tako za kataster nepremičnin, zemljiško knjigo in druge evidence.

Cena: 94€

Za ogled predavanja boste prejeli 2 kreditni točki (2 KT)

Videogalerija

Prijava

Za ogled videoposnetkov morate biti prijavljeni.

Nazaj