Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

Evidentiranje stavb in njenih delov v katastre glede na Tehnično smernico MOP za razvrščanje objektov (prikaz na primerih)

mag. Marijana Vugrin, univ.dipl.inž.geod.

MOP je v juniju 2018 izdal Tehnično smernico TSG-V-006:2018 na podlagi četrtega odstavka 2. člena Uredbe o razvrščanju objektov. To so pojasnjevalna  pravila  za  klasificiranje  objektov  in  za razvrščanje objektov po zahtevnosti gradnje ter primeri  njihovega  klasificiranja. Obenem je MOP na svojih spletnih straneh objavil zbirko odgovorov na vprašanja vezana na uporabo Uredbe o razvrščanju objektov.

V teh dveh dokumentih je razjasnjeno, kako projektanti klasificirajo posamezne objekte in kaj je osnova za primerjavo z evidentiranim stanjem v katastrih  v postopkih pridobitve uporabnih dovoljen in postopkih legalizacije na upravnih enotah. Namen predmetnega izobraževanja je, kako na podlagi upoštevanja pravil klasificiranje  objektov,  po dejanskem stanju evidentirati stavbe in njihove dele v katastre in zadostiti pravilom, ki jih podaja zakonodaja na področju evidentiranja.

Za ogled predavanja boste prejeli 2 kreditni točki (2 KT)

Videogalerija

Prijava

Za ogled videoposnetkov morate biti prijavljeni.

Nazaj