Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

Implicitna in eksplicitna prožnost odjemalcev električne energije

mag. Andreja Ivartnik Kanduč


Prehod v brezogljično družbo predvideva porast porabe električne energije proizvedene predvsem iz obnovljivih virov. V naslednjih desetih letih se bomo torej soočili s porastom uporabe električnih vozil, toplotnih črpalk, sončnih in vetrnih elektrarn, kar se bo odrazilo v precejšnem povečanju obremenitve prenosnega in distribucijskega omrežja. Zato bo treba v veliko večji meri kot sedaj izkoristili obstoječe omrežje, hkrati pa investirati v razširitve omrežja.

Na izobraževanju bo predstavljeno, kako lahko k zelenemu prehodu prispevajo odjemalci s svojim aktivnim odjemom, kar vsekakor tudi pomeni, da bo potrebno slednje upoštevati pri projektnih rešitvah tako pri novogradnjah in rekonstrukcijah kot obnovah, in sicer od splošne rabe do industrijskega okolja.Najprej bomo pogledali prilagajanje v okviru implicitne prožnosti, za katero je naredila podlago Agencija za Energijo  z novo metodologijo za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje. V nadaljevanju bomo predstavili še kako opremiti sisteme in naprave pri odjemalcih, da bodo lahko sodelovali tudi pri  eksplicitni prožnosti. Prikazan bo tudi proces načrtovanja prehoda na e-mobilnost v podjetju, izzive in priložnosti, s katerimi se pri tem podjetja soočajo in kako jih pri tem podpreti s načrtovanjem pametnega  polnjenja električnih vozil

Na predavanju bomo predstavili Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine in kako lahko porabniki z aktivnim odjemom (implicitno prožnostjo) znižajo svoj prispevek za omrežnino. Prikazan bomo tudi proces prehoda na e-mobilnost v podjetju, izzive in priložnosti, s katerimi se pri tem podjetja soočajo s stališča polnjenja električnih vozil.

Cena: 104€

Za ogled predavanja boste prejeli 2 kreditni točki (2 KT)

Videogalerija

Prijava

Za ogled videoposnetkov morate biti prijavljeni.

Nazaj