Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

Investicijski procesi in vodenje projektov

Ivan Leban, univ.dipl.inž.el.

Seznanili se boste z vsemi vrstami dokumentacije, ki so potrebne za načrtovanje v investicijskem procesu ter procesi za možnost začetka gradnje objekta, gradnjo objekta, zaključevanje gradnje objekta, obratovanje objekta ter procesi ob koncu življenjske dobe objekta.

V drugem delu se boste seznanili s pojmoma »projekt« in »vodenje projektov«, projektnimi fazami življenjskega ciklusa projekta, s procesi projektnega managementa, z modeli organizacij glede na projekt, s projektnim managementom in z obvladovanjem investicijskega procesa z BIM - pristopom.

S področja projektnega managementa se boste podrobneje seznanili s cilji projekta, terminskim načrtovanjem, ekonomiko projekta, managementom sprememb, kakovostjo kadrov, komuniciranjem, tveganji in oskrbovanjem.

Z izobraževanjem boste pridobili znanja s področja tehničnih, ekonomskih, pravnih in drugih področij, ki temeljijo na zakonodajni podlagi. Področna zakonodaja se pogosto spreminja, zato jo je pri odgovornem izvajanju investicijskih aktivnosti in vodenju projektov treba redno spremljati.

Pridobljena znanja boste lahko neposredno in nekatera posredno, med izvajanjem vsakega projekta, prenašali v prakso.

Za ogled predavanja boste prejeli 2 kreditni točki (2 KT)

Videogalerija

Prijava

Za ogled videoposnetkov morate biti prijavljeni.

Nazaj