Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

STRATEŠKI FORUM / INŽENIRJI GRADIMO VARNO, ZELENO IN DIGITALNO

IZS

Uvodni nagovori

mag. Črtomir Remec, predsednik, Inženirska zbornica Slovenije
Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije
mag. Andrej Vizjak, minister, Ministrstvo za okolje in prostor
dr. Jerneja Jug Jerše, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji
Rudolf Kolbe, predsednik Avstrijske zbornice arhitektov in inženirjev, član Ekonomsko socialnega sveta EU

Zeleni prehod

Z visokimi predstavniki vlade, energetskih družb in stroke o viziji, usmeritvah in ciljih zelenega prehoda. Ali je vlada naredila dovolj za varovanje in zaščito okolja, kam z odpadki? Goste bomo povprašali, kako verjetno je, da ob nespremenjeni porabi energije vire energije nadomestimo z obnovljivimi viri. V središče postavljamo trajnostno mobilnost, kako pripravljene bodo stanovanjske soseske za množično polnjenje električnih vozil?

Digitalna preobrazba

Inženirska zbornica Slovenije podpira nadaljnji razvoj digitalizacije, zlasti pri malih in srednje velikih projektivnih in gradbenih podjetjih ter vlaga napore v izobraževanja ter podporo pri odločanju za digitalno pot. Kakšni so vladni načrti za nadaljnji razvoj digitalnega predznaka gospodarstva in javne uprave, z gosti pa tudi, kako digitalizacija vpliva na optimizacijo poslovnih procesov, dvig produktivnosti in konkurenčnosti? O aktualnih vprašanjih z visokimi predstavniki infrastrukturnih, gradbenih, IT podjetij, z nami je tudi FGG.

Varnost in zdravje

Slovenijo in še posebej Hrvaško se nedavno prizadeli potresi, ki so za seboj pustili še danes vidne posledice, zlasti v Zagrebu in Petrinji. Kakšni so vladni načrti, vključno s financiranjem, na področju potresne varnosti? Med agilnejšimi občinami na področju gradnje in prenove je tudi Mestna občina Maribor, od koder se nam bo pridružil podžupan dr. Samo Peter Medved. Varnost in zdravje sta povezana s pametnim načrtovanjem, organizacijo in gradnjo pametne infrastrukture. V času epidemije se je pokazal pomen prezračevanja v javnih stavbah. Razsvetljava mora biti dvakrat učinkovita, saj se ne sme pozabiti na učinkovito rabo energije. In kakšen je pomen naprednega razumevanja požarne varnosti? O vsem tem s predstavniki javne uprave, vrhunskimi strokovnjaki in vodstvenimi predstavniki gospodarstva.

Pogovor s predsednikom IZS

Za ogled predavanja boste prejeli 2 kreditni točki (2 KT)

Videogalerija

Prijava

Za ogled videoposnetkov morate biti prijavljeni.

Nazaj