Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

Načrtovanje in izvedba zapor na cestah v odvisnosti od prometnih obremenitev

mag. Franc Šoba, univ.dipl.inž.prom. / mag. Goran Jovanović, univ.dipl.inž.grad.

V sklopu izdelave projetne dokumentacije za novogradnjo in/ali rekonstrukcijo cest je potrebno v fazi projektiranja izdelati načrt začasne prometne ureditve med gradnjo. Projektant mora že v fazi izdelave projektne dokumentacije preveriti možnost izvedbe tipa oziroma načina urejanja prometa med gradnjo. Urejanje prometa je odvisno od dolžine območja zožitve in največje prometne obremenitve (voz/h).

Pri slednjem se v praksi velikokrat uporabljajo nerealni podatki o prometnih obremenitvah, kar lahko v naslednjih fazah (pridobivanje dovoljenja za zaporo in izvedba gradbenih del) povzroči veliko težav. V primeru popolnih zapor se hitro lahko podceni preusmerjen osebni in tovorni promet, kar lahko povzroči težave na cestnem omrežju, kjer je predviden obvoz. V fazi izdelave elaborata zapore ceste je potrebno pri postopku izračuna signalnih programov za krmiljenje gradbiščnih semaforjev uporabiti realne prometne obremenitve. 

V sklopu predavnj bomo predstavili najpogostejše napake in predstavili način pridobivanja ter obdelave dejanskih prometnih orberemenitev pri izdelavi tovrstne dokumentacije. Prikazani in komentirani bodo primeri dobre in slabe prakse, ki bodo načrtovalcem v pomoč pri njihovem delu.

Za ogled predavanja boste prejeli 2 kreditni točki (2 KT)

Videogalerija

Prijava

Za ogled videoposnetkov morate biti prijavljeni.

Nazaj