Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

NOVA PROSTORSKA IN GRADBENA in POKLICNA ZAKONODAJA

Matjaž GRILC univ. dipl. inž. geod; mag. Barbara ŠKRABA FLIS

Nova prostorska, gradbena in poklicna zakonodaja 2017

V Uradnem listu RS, št. 61 z dne 2.11.2017 so bili objavljeni novi zakoni vezani na prostorsko, gradbeno in poklicno zakonodajo. Zakoni se začnejo uporabljati s 1.6.2018.

Na Inženirski zbornici Slovenije smo za naše člane pripravili predstavitev vseh treh zakonov, ki smo jo tudi posneli. Posnetke si lahko ogledate v videogaleriji spodaj.

 

  • ZAKON O UREJANJU PROSTORA (ZUreP 2) — Matjaž GRILC
  • GRADBENI ZAKON (GZ) — Barbara ŠKRABA FLIS
  • ZAKON O ARHITEKTURNI IN INŽENIRSKI DEJAVNOSTI (ZAID) — Barbara ŠKRABA FLIS

Cena: 94€

Videogalerija

Nazaj