Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

Novi državni višinski sistem – SVS2010

dr. Božo Koler, univ.dipl.inž.geod.

Z Uredbo o določitvi parametrov višinskega delavertikalne sestavine državnega prostorskega koordinatnega sistema (december
2018), je bil uveden nov državni višinski sistem z imenom Slovenski višinski
sistem 2010 z oznako SVS2010 v višinskem datumu Koper. Nadomestil je stari slovenski višinski sistem SVS2000 v višinskem datumu Trst.

Predstavljena bo zgodovina višinskih sistemov v Sloveniji ter nastanek in osnovne značilnosti novega slovenskega državnega višinskega sistema SVS2010. Po standardu DIN 18710-1, bodo obravnavani različni razredi natančnosti določitve višin in različna geodetska dela z navajanjem priporočenega razreda natančnosti določitve višin (DIN 18710-2).

Predstavljene bodo terestrične metode višinomerstva in GNSS-višinomerstvo ter izbor ustrezne merske opreme in pribora, ki omogoča določitev
višin z ustrezno natančnostjo. Predstavljena bo tudi kakovost višinske referenčne ploskve SLO_VRP2016/Koper za potrebe GNSS-višinomerstva in transformacija višin med SVS2000 in SVS2010.

Za ogled predavanja boste prejeli 2 kreditni točki (2 KT)

Videogalerija

Prijava

Za ogled videoposnetkov morate biti prijavljeni.

Nazaj