Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

Novi Zakon o urejanju prostora (ZUREP 3)

mag. Tomaž Černe, univ. dipl. inž. geod. / Bogdana Dražič, univ. dipl. inž. arh.


Prenovljeni Zakon o urejanju prostora (ZUREP-3) je bil sprejet skupaj z novim Gradbenim zakonom 9.12.2021. Veljati začne 31.12.2021, uporabljati pa se začne 1.6.2022. ZUREP-3 ohranja ključne rešitve svojega predhodnika, delno spreminja in nadgrajuje pa jih predvsem na področju prostorskega načrtovanja državnih ureditev, v postopkih načrtovanja na občinski ravni, na področju določanja in evidentiranja gradbene parcele in odmere komunalnega prispevka.

ZUREP-3 daje tudi večjo pristojnost občinam pri dovoljevanju in nadziranju posegov v prostor in večjo stopnjo digitalizacije poslovanja prostora in graditve. Na seminarju bodo predstavljena ključna področja urejanja prostora, kot so določena v zakonu in sicer:

    Temeljne določbe, prostorski red in udeleženci urejanja prostora
    Postopki prostorskega načrtovanja in vrste prostorskih aktov
    Ukrepi zemljiške politike
    Prostorski informacijski sistem in izdaja informacij s področja urejanja prostora
    Nadzor nad posegi v prostor

Cena: 94€

Za ogled predavanja boste prejeli 2 kreditni točki (2 KT)

Videogalerija

Prijava

Za ogled videoposnetkov morate biti prijavljeni.

Nazaj