Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

Novosti in pristopi pri projektiranju in izvedbi zunanje razsvetljave

Matej Kobav, doc. dr. / Vanja Kolar, gr. inž. / Darja Pergovnik, univ. dipl. kraj. arh.


Projektiranje in izvedba zunanje razsvetljave je kompleksna in odgovorna naloga. Pri projektiranju in izvajanju zunanje razsvetljave je potrebno poznavanje predpisov, uredb, preračunov osvetljenosti in nenazadnje poznavanje trga v smislu novosti, dosegljivosti izdelkov ter njihovih vizualnih in vseh tehničnih karakteristik.

Odgovore na dilemo, kako doseči pravilno/primerno osvetljenost v različnih okoljih, ob upoštevanju pravilnikov, uredb in ob upoštevanju različnih pričakovanj ostalih udeležencev na projektu (investitorji, ZVKD, …), vam bomo poskušali osvetliti na predavanju: Novosti in pristopi pri projektiranju in izvedbi javne razsvetljave.


Program:

 1. Zunanja razsvetljava – osnove za projektiranje
 • Delitev zunanje razsvetljave
 • Dejstva o cestni razsvetljavi
 • Kakovost cestne razsvetljave
 • Svetlost in osvetljenost; enakomernost 
 • Smer svetlobe, prepoznavanje obrazov
 • Vertikalna in polcilindrična osvetljenost
 • Standardi
 • Problematika slabe osvetljenosti ulic, mestnih jeder in pešpoti
 • Namen in  projektiranje cestne razsvetljave za:
 • avtoceste, obvoznice, 
 • regionalne in lokalne ceste
 • mestne ceste
 • ulice
 • pešpoti, kolesarske poti
 • prehode za pešce in/ali kolesarje (nov pravilnik)
  • Osvetlitev objektov kulturne dediščine, zakonske omejitve in dopustne rešitve 
  • Trendi na področju osvetljenosti
 • CCT (correlated color temperature) zunanja razsvetljava brez kompromisov med varnostjo in zdravjem, 
 • Inteligenti sistemi moderne razsvetljave


 1. Kandelaber - tehnični in dekorativni element
 • Tipi kandelabrov in njihove lastnosti
 • Pravilna izbira kandelabrov 
 • Vetrne cone
 • Temeljenje
 • Pasivna varnost
 • Primeri iz prakse – dekorativne rešitve za različna okolja (historična jedra, sodobne ureditve, parkovne ureditve…)
 1. Usmeritve Zavoda za varstvo kulturne dediščine pri projektiranju zunanje razsvetljave na območju kulturnega spomenika (Darja Pergovnik, 30 min)
 • Usmeritve
 • Primeri iz prakse

Za ogled predavanja boste prejeli 2 kreditni točki (2 KT)

Videogalerija

Prijava

Za ogled videoposnetkov morate biti prijavljeni.

Nazaj