Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

Obnova vozišč z BSM tehnologijo in predstavitev tehnične specifikacije: Stabilizirane nosilne plasti voziščne konstrukcije, izvedene po hladnem postopku

Damijan Zore, dipl.inž.grad.


Namen izobraževanja je predstaviti obnovo vozišč z BSM tehnologijo (tj. z bitumenskim vezivom stabiliziran material) in predstavitev TSPI - PGV.06.325:2022 z opisom zgodovine razvoja tovrstne tehnologije v Sloveniji in tujini.

Potek izobraževanja:

1) Zgodovina BSM-ja v SLO in tujini

2) Mehanizacija v SLO in tujini

3) Predstavitev TSPI PGV.06.325:2022

4) Nenavadni tipi voziščnih konstrukcij v tujini

 

Vsebina:

- mehanizacija v Sloveniji in tujini- zgodovina v Sloveniji in tujini- nenavadni tipi vozišćnih konstrukcij v tujini- primerjava zmesi in plasti v Sloveniji in tujini- predstavitev TSPI - PGV.06.325:2022:

 

  • postopki predhodnih preiskav
  • ugotovitve o ustreznosti obravnavanega odseka za izvedbo stabilizirane plasti
  • izobira tehnologije stabiliziranja
  • pripravljalna dela
  • kakovostne karakteristike vhodnih materialov
  • veziva
  • proizvodnja zmesi
  • vgrajevanje plasti
  • tehnološki elaborat

Cena: 156€

Za ogled predavanja boste prejeli 3 kreditne točke (3 KT)

Videogalerija

Prijava

Za ogled videoposnetkov morate biti prijavljeni.

Nazaj