Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

Podporne in oporne konstrukcije iz armirane zemljine

dr. Stanislav Lenart, univ.dipl.inž.grad. / Eng. Nicola Brusa

Delavnica bo sestavljena iz treh sklopov, od katerih bo eden potekal v angleškem jeziku. Udeleženci se bodo seznanili z osnovami armiranja zemljin in uporabo tega kompozita za oporne in podporne konstrukcije. Predstavljeni bodo osnovni koncepti zasnove, dimenzioniranja in gradnje podpornih konstrukcij z uporabo armirane zemljine. Primerjava konstrukcij s čelom iz modularnih blokov in s togim čelom po celi višini.

Program: 

 1. Osnove, 30 min, v slovenščini 
 • Armirana zemljina (geosintetiki za armiranje zemljin, osnovne karakteristike, preizkušanje, označevanje, interakcija z zemljino)
 • Podporne in oporne konstrukcije (vrste konstrukcije, čela, zasipni material in vgradnja, kontrola kvalitete, tipične napake, poškodbe in porušitve)
 • Vprašanja in odgovori
 1. Podporni zidovi iz armirane zemljine s čelom iz modularnih blokov, 60 min, v angleščini
 • Dimenzioniranje podpornih zidov iz armirane zemljine (projektni pristopi, varnostni faktorji, obtežne sheme, mehanizmi raznosa obtežbe, lokalna/globalna analiza stabilnosti, analitične rešitve)
 • Modeliranje z MKE (programska orodja, geometrija in robni pogoji, vhodni podatki, osnovni in lokacijsko odvisni podatki, testiranje in vhodni podatki, optimizacija)
 • Praktični primeri
 • Vprašanja in odgovori
 1. Primerjava konstrukcije s čelom iz modularnih blokov in s togim čelom po celi višini, 30 min, v slovenščini
 • Raznos obtežbe, 3D učinek
 • Odpornost na potresno obtežbo in erozijska odpornost
 • Vprašanja in odgovori

Cena: 94€

Za ogled predavanja boste prejeli 2 kreditni točki (2 KT)

Videogalerija

Prijava

Za ogled videoposnetkov morate biti prijavljeni.

Nazaj