Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

Povezane nepremičnine – primeri evidentiranja v zemljiško knjigo

mag. Marijana Vugrin, univ.dipl.inž.geod.

S 1.julijem 2020 se začnejo uporabljati določila od 127.a do 127.č člena novele Stvarnopravnega zakonika, ki uvajajo pojem povezanih nepremičnin. To so nepremičnine, ki so vključene v lastninsko pravico drugih nepremičnin, kot na primer skupni dovozi, ki so neobhodno potrebni za uporabo večih stavb, skupne kurilnice, podzemne garaže, ki pripadajo k  večim stavbam.  Posledica te spremembe bo tudi sprememba vsebine zemljiškoknjižnih izpiskov.
 
V okviru predavanja bodo razloženi osnovni pojmi povezanih nepremičnin, ki jih je potrebno poznati v postopku graditve, podani primeri vknjižbe povezanih nepremičnin v zemljiško knjigo in predstavljena vsebina sprememb v zemljiškoknjižnih izpiskih.

Cena: 94€

Za ogled predavanja boste prejeli 2 kreditni točki (2 KT)

Videogalerija

Prijava

Za ogled videoposnetkov morate biti prijavljeni.

Nazaj