Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

Požarnovarnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah (prenovljena Smernica SZPV 408) in Poznavanje in uporaba sistemov požarnega tesnjenja

Gregor Kušar, univ. dipl. kem. / Matej Jakopič, grad. inž.


1. julija 2019 je začela veljati tehnična smernica za graditev TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah. V povezavi z njo je izdana novelirana smernica SZPV 408, ki velja za: 

- napeljave na požarno zaščitenih evakuacijskih poteh,

- prehode napeljav skozi meje požarnih sektorjev,

- električne  napeljave,  ki  morajo  delovati  tudi  v primeru požara.

Na izobraževanju bodo udeleženci spoznali zahteve za napeljave na evakuacijskih poteh, potek napeljav skozi meje požarnih sektorjev ter pomen ohranitve funkcij električnih napeljav (inštalacije in opreme) ob požaru.

V nadaljevanju bodo prikazani materiali in izvedba pasivne požarne zaščite, in sicer bodo poleg samih materialov predstavljene tudi zahteve za usposobljene izvajalce in vloga nadzornika pri preverbi ustrezne izvedbe.

- Tehnična smernica TSG-1-001: 2019 Požarna varnost v stavbah

- Določila in zakonska izhodišča smernice SZPV 408

- Zahteve za napeljave na evakuacijskih poteh

- Zahteve pri poteku napeljav skozi meje požarnih sektorjev

- Zahteve za ohranitev funkcije električnih inštalacij in opreme ob požaru


- Pomen pasivne požarne zaščite

- Rešitve za pasivne požarne zaščite

- Tesnilni materiali (materiali, certificiranje, usposabljanje kadra in pooblastila)

- Področja in namen uporabe

- Način uporabe požarnih sistemov

- Primeri (zahteve za projektno dokumentacijo, izkušnje, vloga izvajalca, vloga nadzornika)

- Posledice neustreznega načrtovanja ali izvedbe

Cena: 94€

Za ogled predavanja boste prejeli 2 kreditni točki (2 KT)

Videogalerija

Prijava

Za ogled videoposnetkov morate biti prijavljeni.

Nazaj