Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

Požarnovarnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah (prenovljena Smernica SZPV 408) - s poudarkom na električnih napeljavah

Gregor Kušar, univ.dipl.kem.

1. julija 2019 je začela veljati tehnična smernica za graditev TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah. V povezavi z njo je septembra 2020 izdana novelirana smernica SZPV 408,

V času od tretje do četrte izdaje smernice je področje električnih napeljav doživelo spremembo, in sicer so sedaj električne napeljave gradbeni proizvodi, zato so se pojavile zahteve za označevanje in nameščanje ustreznih razredov napeljav glede na namembnost prostorov v stavbah.  

 

Smernica SZPV 408 velja za:

- napeljave v jaških in na požarno zaščitenih evakuacijskih poteh,

- prehode napeljav skozi meje požarnih sektorjev,

- električne napeljave, ki morajo delovati tudi v primeru požara,

- kable, ki so položeni podometno ali požarno varno zaščiteni.

 

V smernici je opredeljena možnost uporabe kablov razreda Eca ne glede na namembnost prostora. Opredeljeni so kriteriji za napeljave na požarno zaščitenih evakuacijskih poteh, kjer so podali kriterije za:

- splošne zahteve,

- električne napeljave na zaščitenih evakuacijskih poteh,

- cevovode za negorljive medije na požarno zaščitenih evakuacijskih poteh,

- cevovode za gorljive, vnetljive ali oksidirajoče medije na požarno zaščitenih evakuacijskih poteh,

- inštalacijske jaške in kanale, obešene strope, talne kinete in sistemske pode na požarno zaščitenih evakuacijskih poteh.

Cena: 94€

Za ogled predavanja boste prejeli 2 kreditni točki (2 KT)

Videogalerija

Prijava

Za ogled videoposnetkov morate biti prijavljeni.

Nazaj