Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah in smernica TSG-N-002:2021, Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele in smernica TSG-N-003:2021

mag. Vinko Volčanjk, univ.dipl.inž.el. / mag. Drago Pavlič, univ.dipl.inž.el. / Janez Podlipnik, univ.dipl.inž.el.

Ministrstvo za okolje in prostor je po dveh letih priprav objavilo prenovljena pravilnika iz področja nizkonapetostnih inštalacij in zaščite stavb pred delovanjem strele. Skupaj s pravilnikoma sta izdani tudi pripadajoči tehnični smernici.

Pravilnika in tehnične smernice prinašajo kar nekaj novosti, ki jih je potrebno poznati tako pri izdelavi projektne dokumentacije kot pri izvajanju nadzora nad gradnjo in pri sami gradnji.

Med ostalim pravilnika definirata preverjanje izvedenih električnih inštalacij in strelovodne zaščite, zahtevnost električnih in strelovodnih inštalacij, obveznost preverjanja izdelane dokumentacije za izvedbo, v kolikor niso bili upoštevani ukrepi navedeni v pripadajočih tehničnih smernicah. Novost je tudi obveza investitorja, da mora pred pričetkom izvajanja del zagotoviti imenovanje izvajalca preverjanja.

Vsebine bodo predstavili strokovnjaki, ki so v času izdelave omenjenih dokumentov sodelovali v projektnem timu za pripravo tehničnega dela vsebin.

Za ogled predavanja boste prejeli 2 kreditni točki (2 KT)

Videogalerija

Prijava

Za ogled videoposnetkov morate biti prijavljeni.

Nazaj