Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

Predstavitev noveliranega priročnika Pregled zakonodaje, standardov in izrazoslovja s področja fotonapetostnih sistemov

mag. Andrej Zorec, univ.dipl.inž.el. / mag. Bogdan Seliger / Gregor Kušar, univ.dipl.kem.


Izobraževanje je namenjeno pooblaščenim in nadzornim inženirjem, izvajalcem, upravljavcem in vsem, ki jih tematika zanima.

Obravnavana tematika se izjemno hitro razvija, čemur sledijo novi ali dopolnjeni zakoni in standardi. Zaradi navedenega in zaradi nove zakonodaje ter novih tehničnih rešitev je nastala potreba po ponovni novelaciji priročnika iz leta 2019, ki je objavljena v začetku tega leta.

Namen predstavitve noveliranega priročnika je prikaz najnovejših zahtev za načrtovanje, graditev in izdrževanje in preizkušanje fotonapetostnih sistemov. Te so razporejene v različnih zakonodajnih dokumentih, tehničnih smernicah in standardih, na področjih elektrotehnike, proizvodnje električne energije, gradbeništva in požarne varnosti.

Udeleženci se bodo seznanili tudi z zakonskimi zahtevami in pogoji, dejavniki, na katere je potrebno biti pozoren pri projektiranju, gradnji, vzdrževanju in preizkušanju fotonapetostnih sistemov, in praktičnimi primeri izvedbe s prikazom osnovnih koncepov vezav fotonapetostnih sistemov.

Glede na podano vsebino upamo, da boste projektanti, izvajalci, vzdrževalci in ostali zainteresirani z veseljem uporabljali Priročnik o fotonapetostnih sistemih.

Cena: 156€

Za ogled predavanja boste prejeli 3 kreditne točke (3 KT)

Videogalerija

Prijava

Za ogled videoposnetkov morate biti prijavljeni.

Nazaj