Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

Predstavitev prevoda energijskega standarda za stavbe, razen za nižje stanovanjske, ANSI/ASHRAE/IES 90.1 - 2016

Mitja Lenassi, univ.dipl.inž.str.

Ob manku slovenskega pravila stroke za projektiranje na področju strojništva novih nestanovanjskih ter večjih in/ali zahtevnejših stanovanjskih stavb, tudi večjih tovrstnih prenov, je uporaba tistih poglavij iz ASHRAE Standard 90.1, ki se nanašajo na sisteme HVAC&R in gretje potrošne vode ter ostalo opremo, ne samo smiselna, ampak nujna. Še posebej ob vedenju, da v tem standardu postavljena merila upoštevajo »stroškovno optimalno raven«, kot tudi ob dejstvu, da so si v poslovnih in drugih javnih stavbah uporabljene tehnične zahteve po celem svetu zelo podobne, če ne celo enake, saj jih narekujejo uporabniki, ki delujejo globalno. Razlika pa še vedno ostaja pri (manjših) stanovanjskih stavbah, prvenstveno zaradi različnih kultur in običajev ljudi, katere pa ASHRAE Standard 90.1 ne obravnava.

Za doseg v vseh pogledih visoko-zmogljivega sistema, ne zadošča zgolj vgradnja posameznih naprav in kosov opreme z visokim energijskim izkoristkom, pomembnejša je projektantova izbira pravega sistema za določen primer, določitev pravih velikosti naprav, cevi, kanalov, nastavitvenih točk… 

Ravno zato smo v MSS ob koncu lanskega leta celovito prevedli poglavji 6 in 7 ASHRAE Standard 90.1-2016, kot tudi poglavje 10 ASHRAE Standard 90.1-2019, slednje brez oddelka, ki se nanaša na električne motorje. Za polno razumevanje postavljenih meril je sedanjemu prevodu dodan še obravnavani del ASHRAE izrazoslovja.

Na izobraževanju bodo udeleženci podrobneje spoznali zahteve standarda glede energijskih performanc strojno-inštalacijskih naprav in sistemov s primeri njihove uporabe, med drugim, kdaj je potrebno vključiti v projekt neposredno digitalno krmiljenje (DDC), prosto hlajenje, kakšne so zahteve za sisteme s spremenljivim pretokom hladiva (VRF – Variable Refrigerant Flow), različne vrste toplotnih črpalk, sisteme hlajenja računskih centrov, na licu mesta zgrajene ali sestavljene zamrzovalnike in hladilnike…

Za ogled predavanja boste prejeli 2 kreditni točki (2 KT)

Videogalerija

Prijava

Za ogled videoposnetkov morate biti prijavljeni.

Nazaj