Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

Predstavitve zaključnih del študentov UL FGG

Jana Breznik, Filip Viler, Žan Pleterki, Tanja Grabrijan, Žiga Maroh


Izobraževanje združuje predstavitve vsebin štirih zaključnih del študentov Oddelka za geodezijo na UL FGG. Namen izobraževanja je predstaviti za prakso zanimive teme in zaključke raziskav, ki so jih v okviru magistrskih del opravili avtorji predstavitev. Na izobraževanju bodo predstavljene naslednje teme:

Avtor: Jana Breznik

Naslov: Analiza dinamike voda z uporabo časovne vrste satelitskih posnetkov Sentinel-1

Avtor: Filip Viler

Naslov: Vzpostavitev sistema za neposredno georeferenciranje daljinsko vodenega letalnika

Avtor: Žan Pleterki

Naslov: Določitev geodetskega datuma geodetske mreže plaza Urbas

Avtor: Tanja Grabrijan

Naslov: Uporaba tehnologije terestričnega laserskega skeniranja za določitev geometrije primarne podgradnje v predoru

Avtor: Žiga Maroh

Naslov: Metode vizualizacije digitalnega modela reliefa z uporabo ArcGIS Pro rastrskih funkcij

Cena: 94€

Za ogled predavanja boste prejeli 2 kreditni točki (2 KT)

Videogalerija

Prijava

Za ogled videoposnetkov morate biti prijavljeni.

Nazaj