Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

Pregled sprememb in dopolnitev PRIPOROČIL UVAJANJA PRAVIL ZKN IN UVEDBE IS KATASTER

mag. Marijana Vugrin, univ.dipl.inž.geod.


PRIPOROČILA UVAJANJA PRAVIL ZKN IN UVEDBE IS KATASTER je dokument, ki vsebuje priporočila, ki se pripravljajo za lažje razumevanje določil podanih v Zakonu o katastru nepremičnin in njegovih podzakonskih aktih ter odpravo težav pri uporabi IS Kataster in se po potrebi dopolnjujejo. Trenutno je veljavna verzija 9, do konca leta pa bo objavljena nova verzija. Pojasnila so pripravljena s strani Skupne posvetovalne skupine GURS IZS GIZ GI in potrjena s strani Geodetske uprave RS, Matične sekcije geodetov pri Inženirski zbornici Slovenije in Gospodarskega interesnega združenja geodetskih izvajalcev.

Vsebina predavanja:

  • Hitri pregled vsebine priporočil
  • Spremembe vsebine že objavljenih vsebin
  • Dodane vsebine priporočil v letu 2023
  • Prikaz in obrazložitev vsebin, ki povzročajo največ težav pri delu PI
  • Razprava

Cena: 156€

Za ogled predavanja boste prejeli 3 kreditne točke (3 KT)

Videogalerija

Prijava

Za ogled videoposnetkov morate biti prijavljeni.

Nazaj