Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

Primeri dobre in slabe prakse pri izdelavi elaboratov zemljiškega katastra

Darinka Bertole, univ.dipl.inž.geod.

Na podlagi Pravilnika o evidentiranju podatkov zemljiškega katastra so bile v letu 2019 objavljene Tehnične specifikacije, ki so se začele v celoti uporabljati 1.6.2019.


Tehnične specifikacije podrobneje določajo vsebino posameznih sestavin elaboratov geodetskih storitev in podatkov za evidentiranje sprememb. V predavanju bodo predstavljene bistvene vsebine Pravilnika in Tehničnih specifikacij ter prikazani različni primeri elaboratov geodetskih storitev, ki so skladni ali pa odstopajo od pravil zapisanih v Tehničnih specifikacijah.

Cena: 94€

Za ogled predavanja boste prejeli 2 kreditni točki (2 KT)

Videogalerija

Prijava

Za ogled videoposnetkov morate biti prijavljeni.

Nazaj