Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

Priročnik za projektiranje polnilnic električnih vozil

mag. Andrej Zorec, univ.dipl.inž.el. / Sašo Škorjanc, univ.dipl.inž.el. / Gregor Kušar, univ.dipl.kem.

Sodobni promet je krivec za velik del izpustov toplogrednih plinov, zato so vsekakor dobrodošle tehnologije, kot so vozila na električni pogon, ki bodo s svojim prispevkom omenjene izpuste zmanjšale. S tehnološkim razvojem, predvsem z večjo zmogljivostjo baterij, postajajo električni avtomobili sprejemljivi za širšo uporabo. Posledično se seveda porajajo potrebe za izgradnjo ustrezne napajalne infrastrukture, od distribucijskega omrežja do postavitve napajalnih postaj, in navsezadnje tudi uporabe običajnih hišnih vtičnic. Preskromno omrežje polnilnic in zasedenost že zgrajenih danes predstavlja oviro pri hitrejšem prehodu na električni transport.

Inženirska zbornica je že leta 2015 izdala priročnik z namenom prikaza napajalnih sistemov za polnilne postaje (PEV) električnih avtomobilov in s tem povezanih predpisov. Decembra 2020 je priročnik posodobljen in dopolnjen z novimi vsebinami.

Na enem mestu zbrane zahteve za projektiranje, obratovanje in delovanje PEV, ki so razpršene v različnih zakonodajnih aktih, tehničnih smernicah in standardih s področja elektrotehnike, energetike, gradbeništva in požarne varnosti.

V sklopu izobraževanja bodo predstavljeni zakonodaja, standardi in postopki za priključevanje PEV na elektroenergetsko omrežje za polnilne postaje za električna vozila na izmenični tok kot tudi polnilne postaje za električna vozila na enosmerni tok.

Podana bo požarna varnost elektro polnilnih postaj in hranilnikov električne energije v električnih vozilih ter električno vozilo kot hranilnik električne energije.

Prikazano bo priključevanje PEV na elektroenergetsko omrežje.

V zaključku bodo podani zbrani povzetki in napotki za projektiranje, obratovanje in delovanja PEV.

Cena: 94€

Za ogled predavanja boste prejeli 2 kreditni točki (2 KT)

Videogalerija

Prijava

Za ogled videoposnetkov morate biti prijavljeni.

Nazaj