Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

Problem obstojnosti betonov na hidrotehničnih konstrukcijah

dr. Andrej Kryžanowski, univ.dipl.inž.grad.

Predavanje bo govorilo o:

- osnovah hidrodinamičnih procesov (kavitacija, abrazija), ki vplivajo na obstojnost hidrotehničnih betonov

- osnovah projektiranja hidrotehničnih betonov visokih zmogljivosti

- prikazu laboratorijskih metod modeliranja erozijskih procesov

- primerih reševanja odpornih betonov na hidrotehničnih konstrukcijah pri nas in v svetu

- možnostih napovedi razvoja erozijskih procesov v naravi z uporabo standardnih metod preiskav abrazijske odpornosti

Cena: 94€

Za ogled predavanja boste prejeli 2 kreditni točki (2 KT)

Videogalerija

Prijava

Za ogled videoposnetkov morate biti prijavljeni.

Nazaj