Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

Projektiranje toplotnega okolja v zgradbah ter prezračevanje za ustrezno kakovost zraka v bivalnih prostorih

Damjan Zajc, mag.inž.str.


Ustrezno ugodje v bivalnih prostorih ima številne pomembne vplive na zdravje in počutje ljudi, s tem v zvezi pa tudi na njihovo višjo produktivnost. S tega stališča je zagotavljanje ustreznega notranjega okolja tj. temperatura zraka, srednja sevalna temperatura, hitrost gibanja zraka v bivalni coni ter vlažnost zraka, ključni kriterij za ugodno bivalno okolje in dobro počutje. Na predavanjih bosta predstavljena dva standarda, ki obravnavata omenjeno problematiko.

Standard za toplotno okolje ASHRAE 55-2017 – Thermal environmental conditions for human occupancy in standard za ustrezno prezračevanje v zaprtih prostorih ASHRAE 62.1-2019 – Ventilation for acceptable indoor air quality. Okoljski parametri kot so temperatura, vlaga in povprečna hitrost zraka, ki so najbolj kritični v luči ohranjanja dobrega bivalnega okolja, bodo predstavljeni na tem predavanju. Uvedli bomo pojma oblečenosti (clothing level – CLO) ter metabolično oceno (metabolic rate – MET) in prikazali njun učinek na človekovo ugodje. Oba omenjena pojma karakterizirata index PMV (predicted mean vote) in index PPD (predicted percentage of dissatisfied). V nadaljevanju bomo obravnavali pogoje minimalnega potrebnega prezračevanja za ustrezno notranjo kvaliteto zraka (IAQ – Indoor air quality) ter prikazali načine dimenzioniranja za različne vrste objektov ter standardno gostoto zasedenosti za različne namembnosti prostorov.

Osnovni koncept izračuna potrebnega prezračevanja z uvedbo učinkovitosti dobave zraka Ez (air distribution effectiveness) in učinkovitosti prezračevanja Ev (system ventilation efficiency), bo predstavljen na predavanjih.

Cena: 94€

Za ogled predavanja boste prejeli 2 kreditni točki (2 KT)

Videogalerija

Prijava

Za ogled videoposnetkov morate biti prijavljeni.

Nazaj