Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

Prometne podlage za načrtovanje prometne infrastrukture

mag. Tomaž Košič, univ.dipl.inž.grad. / mag. Goran Jovanovič / mag. Gregor Pretnar, univ.dipl.inž.grad. / mag. Franc Šoba, univ.dipl.inž.prom.

Vsebina predavanja bo sestavljena iz treh glavnih tem:

  • Prometno modeliranje, uporaba modelov pri načrtovanju infrastrukture  (dimenzioniranja)
  • Presoja varnosti v prometu
  • Vrednotenje projektov 

Za načrtovanje in dimenzioniranje gradbeno inženirskih objektov prometne infrastrukture je poznavanje prometa ključnega pomena. Slušatelji bodo dobili informacije kako prometni podatki in prometne napovedi vplivajo na načrtovanje prometne infrastrukture.  Seznanili se bodo  kako uporabiti obstoječe podatke o prometu, kako pripraviti prometne napovedi oziroma katere modele izbrati. Slušatelji bodo dobili tudi vpogled v zgradbo prometnega modela, predvsem pa tudi informacije, kateri socio ekonomski podatki so pomembni pri modelski napovedi prometnih tokov na prometnih omrežjih. 

Predstavljeni bodo različni primeri in postopki,  ki zadevajo  novo infrastrukturo in se  projekti praviloma umeščajo v prostor skladno z določili ZUREP – 2. Predstavljeni bodo tudi načini, kako  pripraviti prometne podlage, za projekte, ki se jih izvaja na način  VDJK vzdrževalnih del v javno korist in  gre večinoma za različna dimenzioniranja,  predvsem  križišč. 

Na kratko  bodo predstavljene  smernice za presojo  prometne varnosti  (RSIA, RSA, RSI). Predstavitev bo poudarila predvsem  vsebino dveh smernic, ki sta pomembni pri načrtovanju cestnih projektov. 

Nadalje bodo slušatelji dobili osnovne informacije o pripravi investicijske dokumentacije. Gre za dokumentacijo, ki je potrebna pri vseh infrastrukturnih prejetih, ki se financirajo iz javnih sredstev.  Prometno vrednotenje in ekonomsko vrednotenja sta dva pomembna segmenta investicijske dokumentacije. Analiza stroškov in koristi nas pripelje  do rezultata, ali je projekt upravičen ali ne. Prometne napovedi so pomemben vhodni podatek za vrednotenje projektov po ti. metodi diferenčnih vrednosti (stanje brez projekta in stanje s projektom) 

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki se ukvarjajo s pripravo projektov na področju prometne infrastrukture. V procesu sodelujejo bodisi na strani javnih ustanov (ministrstvo, direkcija, občinske uprave), ali pa sodelujejo v procesu načrtovanja in projektiranja (prometni strokovnjaki, projektantske organizacije) oziroma  v procesu priprave projektov sodelujejo kot inženirsko svetovalna organizacija.

Cena: 94€

Za ogled predavanja boste prejeli 2 kreditni točki (2 KT)

Videogalerija

Prijava

Za ogled videoposnetkov morate biti prijavljeni.

Nazaj