Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

Kako upravljati in uporabljati sisteme HVAC za preprečevanje širjenja bolezni (COVID-19), ki jo povzroča virus (SARS-CoV-2)

Damjan Zajc, mag.inž.str.

Prenos virusa SARS-CoV-2 je zelo verjetna po zraku v obliki aerosolov in je s tega stališča potrebno nadzorovati izpostavljenost virusu na več različnih načinov. Spremembe v delovanju, vključno z delovanjem prezračevalnih naprav, lahko zmanjša izpostavljenost virusnim boleznim.

V tej luči bomo predstavili tehnične ukrepe, ki bodo pomagali, ne pa tudi v popolnosti odpravili, širjenje virusnih virusnih bolezni v obliki aerosolov. Najpomembnejši infrastrukturni objekti za preprečevanje širjenja so bolnišnični ter ambulantni objekti ter domovi za ostarele, s tega razloga se bomo osredotočili predvsem na omenjeno vrsto objektov.

Prezračevanje in filtriranje, ki sta zagotovljena s sistemoma ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije, lahko zmanjšata koncentracijo SARS-CoV-2 v zraku in s tem tveganje prenosa skozi zrak. Prostori, ki jim onemogočimo delovanje prezračevalnih naprav z izklopom le-teh, lahko povzročijo povečano toplotno obremenitev in izrazito neugodje v prostoru (IAQ), ki lahko neposredno ogrožajo življenje in lahko tudi zmanjšajo odpornost proti okužbi. Na splošno izklapljanje ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih sistemov ni priporočljiv ukrep za zmanjšanje prenosa virusa. Predstavljene bodo tudi različne tehnike prezračevanja v čistih prostorih, predstavljen pa bo tudi sistem prezračevanja v izolacijskih prostorih, ki jih delimo na izolacijske sobe za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni (airborne infectious isolation rooms-AII) in na sobe za zaščito pred okoljem (protective environment room-PE).

Na koncu bomo nekaj besed namenili tudi splošnemu vzdrževanju sistemov ter menjavi filtrov.

Za ogled predavanja boste prejeli 2 kreditni točki (2 KT)

Videogalerija

Prijava

Za ogled videoposnetkov morate biti prijavljeni.

Nazaj