Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

Sistemi za doziranje tekočin z dozirnimi črpalkami

mag. Edvard Šefer, univ.dipl.inž.kem.tehnol.

Doziranje z dozirnimi črpalkami, ni tako enostavno, kot izgleda na prvi pogled. Potrebno je vedeti, kako črpalke delujejo, od kod črpamo, kaj črpamo in kam črpamo. Šele potem je možno postaviti sistem, ki bo leta učinkovito in varno deloval.

Tekom predavanja bo predstavljeno:

- način delovanja dozirnih črpalk in njeni sestavni deli

- na kaj moramo biti pozorni pri doziranju najbolj pogosto uporabljanih kemikalij (viskoznost, reaktivnost, zmrzovanje, eksplozijska nevarnost)

- kako sestaviti učinkovit dozirni sistem

- tabela za pomoč pri izboru tipa dozirne črpalke glede na kemikalijo in vrsto doziranja

- sestavljanje dozirnih sistemov glede na to, od kod, kam in koliko tekočine ter na kakšen način jo moramo dozirati

- delovanje skladiščne in dozirne posode, sesalne cevi, regulatorja tlaka, umirjevalca impulzov, varnostnega ventila in vbrizgovalne enote

- razlaga sistemov za doziranje v cev, doziranje v odprto posodo in doziranje glede na pH vrednost

Cena: 94€

Za ogled predavanja boste prejeli 2 kreditni točki (2 KT)

Videogalerija

Prijava

Za ogled videoposnetkov morate biti prijavljeni.

Nazaj