Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

Sistemska integracija tehničnih sistemov v stavbah - upravljanje in varovanje

Boštjan Tement, univ.dipl.inž.el. / Siniša Pintarič, inž.inf


Sistemska integracija tehničnih sistemov v stavbah pomeni uskladitev rešitev, optimizacijo inštalacij in vgrajenih sistemov, terja pa sodelovanje različnih strok že v fazi načrtovanja in kasneje pri izgradnji objektov. Z njo dosežemo zanesljive in celovite tehnične rešitve, kar omogoča lažjo in optimalno nastavitev parametrov delovanja in nadzorovanja stavbe.

Sodobno upravljanje (BMS - Building management system) in tehnično varovanje stavbe sta ob pravilnem načrtovanju odgovor na izzive zahtev naročnikov po pametnih stavbah (in vanj vgrajenih sistemih). Bistven cilj upravljanja stavbe je seveda upravljanje z energijo, ob tem pa ne gre zanemariti nadzor kritičnih dogodkov v stavbi. Udeleženci se bodo seznanili s sodobnimi tehnologijami in integracijo sistemov s čimer bodo laže svetovali in sodobno načrtovali.

V uvodu bo predstavljen pristop dela, ki zagotavlja odprtost sistemov, transparentnost, nadgradljivost in odlično uporabniško izkušnjo.

V nadaljevanju bodo prikazani načini sistemske integracije, delovanje posameznih gradnikov sistema, njihove zmogljivosti, daljinski nadzor, zbiranje podatkov, upravljanje zgradb, avtomatizacije procesov in kasnejša sistemska uporaba (upravljanje). Predstavitev bo okrepljena s primeri dobrih praks. Predstavljeni bodo posamezni tehnični sistemi za zmanjševanje inventurnega manjka in upravljanje kritičnih dogodkov. Kot na primer: sistemi za prepoznavo registrskih tablic, tehtanje tovora, usmerjanje in vodenje po parkirnih hišah. Seveda ne gre brez sistemov tehničnega varovanja, ki so sestavni del integriranih sistemov.

V zaključku sledi predstavitev sistemov zgodnjega odkrivanja in javljanja požara ter sistemi za požarno ozvočenje in evakuacijo v primeru požara.

Udeleženci bodo spoznali sisteme za delovanje na področju trgovin, hotelskih in termalnih objektov, industrije, javne uprave in predorskih objektih. Prikazan bo pristop načina dela za učinkovito in optimalno rešitev pisano na kožo uporabniku.

Za ogled predavanja boste prejeli 2 kreditni točki (2 KT)

Videogalerija

Prijava

Za ogled videoposnetkov morate biti prijavljeni.

Nazaj