Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

Sistemska obratovalna navodila distribucijskega sistema električne energije (SONDSEE) – splošno

Matjaž Miklavčič, univ.dipl.inž.el.

Energetski zakon prinaša novost na področju predpisov distribucijskega operaterja električne energije, ki jih ta izdaja po javnem pooblastilu.

Do sedaj namreč izdane Splošne pogoje za dobavo električne energije in Sistemska obratovalna navodila distribucijskega omrežja združujejo v enoten predpis Sistemska obratovalna navodila distribucijskega sistema električne energije. V sklopu izobraževanja bodo predstavljena nova navodila SONDSEE, ki jih bodo morali udeleženci (operater, dobavitelji, končni odjemalci, proizvajalci električne energije, projektanti inštalaterji …) na energetskem področju upoštevati.

Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem električne energije) določajo:

- sistem obratovanja v javnem elektroenergetskem distribucijskem sistemu,

- storitve distribucije električne energije po javnem distribucijskem sistemu,

- način zagotavljanja sistemskih storitev na javnem distribucijskem sistemu,

- razvoj javnega distribucijskega sistema,

- priključitev na javni distribucijski sistem,

- odnose med distribucijskim operaterjem, uporabniki sistema in dobavitelji električne energije,

- merjenje električne energije, merilne naprave in enotni register merilnih mest,

- obračun, način zaračunavanja in plačevanja uporabe sistema,

- kakovost storitev distribucijskega operaterja.

Cena: 94€

Za ogled predavanja boste prejeli 2 kreditni točki (2 KT)

Videogalerija

Prijava

Za ogled videoposnetkov morate biti prijavljeni.

Nazaj