Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

Sistemska obratovalna navodila distribucijskega sistema električne energije (SONDSEE): Tipizacija in navodila

Matjaž Miklavčič, univ.dipl.inž.el. / mag. Dejan Matvoz, univ.dipl.inž.el.

Energetski zakon prinaša novost na področju predpisov distribucijskega operaterja električne energije, ki jih ta izdaja po javnem pooblastilu.

Do sedaj namreč izdane Splošne pogoje za dobavo električne energije in Sistemska obratovalna navodila distribucijskega omrežja združujejo v enoten predpis Sistemska obratovalna navodila distribucijskega sistema električne energije.

V sklopu izobraževanja bo predstavljen SONDSEEE, in sicer z vsebinami iz področij, podanih v prilogah. Poudarek bo na spremembah in novostih povezanih z navedenimi prilogami, ki jih bodo morali udeleženci (operater, končni odjemalci, proizvajalci električne energije, projektanti in inštalaterji, …) na energetskem področju upoštevati.

- SONDSEE

- Tipizacija merilnih mest

- Tipizacija priključkov

- Navodilo za presojo vplivov naprav na omrežje

Seminar je organiziran v treh delih:

- splošno,

- priloge navodilom,

- priključevanje proizvodnih naprav.

Cena: 94€

Za ogled predavanja boste prejeli 2 kreditni točki (2 KT)

Videogalerija

Prijava

Za ogled videoposnetkov morate biti prijavljeni.

Nazaj