Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

Slovenski inženirski dan 2021: Sobivanje s potresi in drugimi naravnimi nesrečami - sekcijski del MSG

IZS

V zelo aktualnem programu bodo v središču pozornosti naravne nesreče, ki so z lanskima uničujočima potresoma v Zagrebu in ob koncu leta še vPetrinji spet zelo aktualne tudi v Sloveniji.

- Andrej Pogačnik, predsednik UO MSG: Uvod
- Dušan Rožič, dr. Viktor Markelj, Ponting d.o.o.: Premostitveni objekti na potresnih območjih
- Dr. Matjaž Dolšek, dr. Jure Žižmond, dr. Anže Babič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.: Potresna obtežba in potresno tveganje v Sloveniji
- Tomaž Strmole, ELEA iC d.o.o.: Potresna prenova spomeniško zaščitenih objekov
- mag. Marjana Lutman, ZAG: POTROG – potresna ogroženost v Sloveniji
- dr. Barbara Šket Motnikar, IJS: Nova karta potresne nevarnosti Slovenije in metodologija izdelave
- Marko Žibert, ELEA iC, dr. Janko Logar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: Seizmični vplivi na podzemne in geotehnične konstrukcije

Za ogled predavanja boste prejeli 2 kreditni točki (2 KT)

Videogalerija

Prijava

Za ogled videoposnetkov morate biti prijavljeni.

Nazaj