Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

Slovenski inženirski dan 2021: Sobivanje s potresi in drugimi naravnimi nesrečami - plenarni del

IZS

V zelo aktualnem programu bodo v središču pozornosti naravnenesreče, ki so z lanskima uničujočima potresoma v Zagrebu in ob koncu leta še vPetrinji spet zelo aktualne tudi v Sloveniji.

Dr. Josip Galić bo pojasnil ozadje potresov na Hrvaškem in načine, s katerimi se vjužni sosedi spopadajo s posledicami potresa. Željko Čurić se bo dotaknilpsiholoških posledic naravnih nesreč, v videu WOW projekta pa bomo prikazaliinženirske rešitve, ki pripomorejo k bolj varnemu življenju.

Dr. Johannes Kleberger bo predstavil gradnjo jezu Yusufeli, nato pabodo slovenski predavatelji predstavili dejavnosti na različnih področjihspopadanja z naravnimi nesrečami, od požarne varnosti, do koronavirusa inpotresne varnosti suhega skladišča v Nuklearni elektrarni Krško.

- dr. Josip Galić, Univerza v Zagrebu, Fakulteta za arhitekturo - Potresi v Zagrebu in Petrinji ter njihove posledice
- Željko Čurić, dr. med., OK Consulting d.o.o.  - Emocionalni potres
- Inženirji varujemo življenja.
- Dr. Johannes Kleberger, iC -Yusufeli HEP (540MW), Turčija: gradnja tretje najvišje ločne pregrade na svetu (predavanje je v angleškem jeziku)
- dr. Bojan Stopar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo - Državni koordinatni sistem, temelj vseh dejavnosti v prostoru
- dr. Franc Sinur, IBE d.d. - Suho skladišče izrabljenega goriva: upoštevani ukrepi pred zunanjimi vplivi in naravnimi nesrečami
- Damjan Zajc, IBE d.d. - Prezračevanje ob epidemijah kot npr. Covid-19
- Janez Šajt, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami  - Požarna varnost v luči gradbenega zakona

Za ogled predavanja boste prejeli 2 kreditni točki (2 KT)

Videogalerija

Prijava

Za ogled videoposnetkov morate biti prijavljeni.

Nazaj