Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

Slovenski inženirski dan 2024: Odpornost stavb in infrastrukture na podnebne spremembe - plenarni del

IZS

Vodilna tema letošnjega Slovenskega inženirskega dne je »Odpornost stavb in infrastrukture na podnebne spremembe.« V kontekstu klimatskih sprememb morajo biti gradnje, ki jih ustvarjamo, ne samo funkcionalne, estetske in ekonomske, temveč tudi sposobne prenesti vse pogostejše ekstremne vremenske razmere ter druge posledice podnebnih sprememb.

V letošnjem letu se bomo na osrednjem strokovnem dogodku poglobili v inovativne pristope in tehnične rešitve, ki bodo oblikovale prihodnost naših gradbenih projektov. Iskali bomo odgovore na vprašanje, kako oblikovati in graditi stavbe in infrastrukturo, da bodo kos izzivom prihodnjih desetletij, ob upoštevanju najnovejših tveganj, uporabe novih materialov ter naprednih tehnologij?


Program plenarnega dela

prof. Lučka Kajfež Bogataj,  Univerza v Ljubljani, Biotehnična fakulteta

Blaženje in prilagajanje na pričakovane podnebne spremembe v Sloveniji

 

mag. Aleš Kregar, ELES d.o.o.

Kaj lahko prispevamo inženirji za povečanje odpornosti na podnebne spremembe?


 dr. Mihael Brenčič, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, Univerza v Ljubljani

Ali so naši inženirski koncepti določanja obtežb in tveganj še primerni?

 

prof. Peter Gabrijelčič, Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani

Načrtovanje objektov posebnega pomena za družbo v luči podnebnih sprememb in ekstremnih elementarnih dogodkov

 

Alenka Markun in Eva Markun, Marbo Okolje d.o.o.

Smernice za načrtovanje objektov, prilagojenih na podnebne spremembe

 

mag. Rok Fazarinc, IZVO-R d.o.o.

Povzetek analize poplavnega dogodka 4.avgust 2023 in predlog potrebnih ukrepov pri načrtovanju na podnebne spremembe odporne infrastrukture z vidika izrednih padavinskih dogodkov

 

dr. Jernej Jež,  Geološki zavod Slovenije

Zemeljski plazovi v Sloveniji – trenutno stanje in pogled naprej

 

dr. Rudolf Prosen, Nuklearna elektrarna Krško

Zaščitni sistemi in ukrepi (odpornost) NEK Krško pred vplivi izrednih vremenskih dogodkov

 

prof. dr. Krištof Oštir, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani

Copernicus - evropski sistem za globalno, stalno, avtonomno, visokokakovostno in    obsežno opazovanje Zemlje

Cena: 145€

Za ogled predavanja boste prejeli 3 kreditne točke (3 KT)

Videogalerija

Prijava

Za ogled videoposnetkov morate biti prijavljeni.

Nazaj