Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

Slovenski inženirski dan 2024: Odpornost stavb in infrastrukture na podnebne spremembe - sekcijski del MSRG

IZS

Program sekcijskega dela MSRG

 

Zdenka Popović, Terras d.o.o.

Inženirsko geološke izkušnje pri urgentnih sanacijah plazov na infrastrukturi - primeri iz prakse

 

Tina Peternel, Geološki zavod Slovenije in Jošt Sodnik, Tempos d.o.o

Pregled raziskav, predstavitev geloških ter hidrogeoloških razmer in kaj je pokazala študija izvedeljivosti sanacijskih ukrepov na primeru zemeljskih plazov v zaledju naselja Koroška Bela (SZ Slovenija)

 

Vojkan Jovičić in Elvir Muhić, IRGO CONSULTING D.O.O.

Plaz Znosnice: Poglobljen pogled v vzroke in sanacijo

 

asist. Tamara Bračko, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Univerza v Mariboru

Pomen geotehnike pri načrtovanju klimatsko odpornih inženirskih konstrukcij

Cena: 145€

Za ogled predavanja boste prejeli 2 kreditni točki (2 KT)

Videogalerija

Prijava

Za ogled videoposnetkov morate biti prijavljeni.

Nazaj