Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

Sodobni pristopi pri načrtovanju asfaltnih voziščnih konstrukcij in napotki za načrtovanje voziščnih konstrukcij na slovenskih prometnicah

mag. Mitja Jurgele, univ.dipl.inž.grad.

Namen izobraževanja je predstaviti sodobne pristope pri načrtovanju novih in obnovah obstoječih voziščnih konstrukcij ter dati napotke za njihovo upoštevanje pri načrtovanju voziščnih konstrukcij na prometnicah v Sloveniji. V prvem delu izobraževanja bodo prestavljene teoretične osnove načrtovanja vozišč: mehanizmi propadanja voziščnih konstrukcij v posameznih plasteh (podlaga, nevezane nosilne plasti, stabilizacija, asfaltne plasti) ter pristopi za njihovo obvladovanje. Za načrtovanje novih voziščnih konstrukcij bodo poudarki na preiskavah, temelječih na obnašanju materialov, in osnovah mehanistično empirične teorije načrtovanja voziščnih konstrukcij.

Za ogled predavanja boste prejeli 2 kreditni točki (2 KT)

Videogalerija

Prijava

Za ogled videoposnetkov morate biti prijavljeni.

Nazaj